História - PrimoštenPrvá historická zmienka o Primoštene je zo 7. storočia. Archeologické vykopávky našli pozostatky illyrských kmeňov. V 14. storočí tu pred nájazdom Turkov utiekli obyvatelia z Bosny. Pôvodne bol polostrov ostrovom. Obyvatelia sa museli brániť nájazdom Turkov, tak na ostrove boli postavené hradby. Cez daný ostrov viedol padací most. Podľa tohto mostu a ostrova vznikol aj dnešný názov Primošten = premostený alebo ináč povedané - pripojený mostom. Názov Primošten vznikol v roku 1564.


Primošten - história

Až neskôr tu obyvatelia spravili násyp, most bol odstránený a z pôvodného ostrova vznikol polostrov. Budovalo sa historické centrum mesta. V 15. storočí tu miestni postavili dominantu mesta – Kostol sv. Juraja. Nachádza sa na strategickom mieste. Vedľa kostola je aj cintorín, z ktorého je nádherný výhľad na more a mesto. Krásny výhľad je aj pri kostole. V 18. storočí došlo k rekonštrukcii kostola. Na kostole je vyobrazená Panna Mária Loretánska. Panna Mária sa stala symbolom mesta a jej sviatok sa oslavuje 10. mája.


Primošten - Kostol sv. Juraja

Hlavný zdroj obživy bol v minulosti rybolov, poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. V tomto meste býval problém so suchom, ktoré ničilo úrodu. 27. júla sa tu pravidelne modlili za úrodu a dážď.


Rybolov a poľnohospodárstvo tu je už dlhodobo, ale novinka v 20. storočí je rozvíjanie cestovného ruchu. V letných mesiacoch tu začal pribúdať miestny a zahraničný turizmus. Vo veľkom sa stavali ubytovacie zariadenia, hotely a reštaurácie. Začalo sa viacej starať o pláže a v meste vznikali stánky so suvenírmi.


Vyvrcholením turizmu bol rok 2017. V tom čase postavili v Primoštene sochu Panny Márie Loretánskej. Viac o tejto soche sa dočítate na ďalšej podstránke. Ide o významné pútnické miesto a taktiež je to miesto s očarujúcim výhľadom na Primošten. Navzdory niektorým odporcom, ktorí sochu kritizovali, sa tak Primošten stál ešte obľúbenejší. Rozvoj turizmu v tejto dovolenkovej destinácií nabral na sile.